ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΝΔΗ ΑΕ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τραπεζουντίου 19, Χαλκίδα Εύβοιας
Τηλέφωνο 22210 86186

| Ισολογισμός 2015 | Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2015 |

| Ισολογισμός 2014 | Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2014 |

| Ισολογισμός 2013 | Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2013 |

| Ισολογισμός 2012 | Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2012 |